KRANIOSAKRAL TERAPI

Kraniosakral terapi (CST) anses vara en mild, icke-invasiv form av terapi som är utformad för att förbättra kroppens naturliga läkningsförmåga. Den bygger på tanken att cerebrospinalvätskan, som omger och skyddar hjärnan och ryggmärgen, har en rytm som kan kännas i hela kroppen. Genom att använda lätt beröring kan terapeuten hjälpa till att släppa begränsningar i kroppens vävnader och främja flödet av cerebrospinalvätska, vilket kan leda till en större känsla av avslappning och välbefinnande. 

[I början av 1900-talet] Dr William Sutherland, en fader av osteopati, utvecklades kraniosakral terapeutisk teknik i tre sfärer: spänningsavslappning i membran, lossande begränsningar mellan de enskilda benen i skallen och förbättra flödet av cerebrospinalvätska. Sedan dess har den utvecklats och blivit en populär kompletteringsterapi för en mängd olika tillstånd, inklusive kronisk smärta, huvudvärk, problemen med hormoner eller stress-relaterade störningar.

Kraniosakral behandling balanserar hormonsystemet, stärker immunförsvaret, stimulerar matsmältningen och ökar förmågan till koncentration och inlärning. Behandlingen förbättrar kroppshållningen och energinivån samt ökar spinalvätskans cirkulation och förmåga till att uppta näring och rensa ut gifter.

TILL VEM

Till alla 🙂

Särskild till de som lider av: 

 • stress
 • rygg- och nackproblem trauman (fysiska, mentala eller emotionella)
 • migrän
 • spänningar i tänder och käkleds problematik
 • astma
 • allergier
 • sömnproblem
 • pms
 • återkommande infektioner
 • matsmältningsproblem
 • koncentrationssvårigheter
 • missbruk
 • depression
 • ångest
 • utbrändhet
 • mensvärk
 • ätstörningar

mycket mera!

Kraniosakral terapi har visat sig hjälpa tillstånd som ADHD, autism och stroke. Den fungerar också för att avhjälpa fysiska trauman mot huvud, nacke och rygg som t ex whiplashskador.

HUR GÅR DET TILL

Till skillnad från andra former av massage eller kroppsarbete, innebär CST inte djupt tryck eller manipulation av muskler och leder. Istället förlitar den sig på terapeutens förmåga att upptäcka subtila förändringar i kroppens vävnader och svara med mjuka, exakta rörelser.

Under en kranial-sakral terapisession kommer terapeuten att använda sina händer för att applicera lätt tryck på olika punkter (oftast) på skallen, ryggraden och bäckenet. Detta tryck används för att frigöra restriktioner i kroppen och förbättra det centrala nervsystemets funktion.

Session tar mellan 45-50 minuter och består av både samtal och behandling.

Sammantaget är kraniosakral terapi ett säkert och skonsamt sätt att stödja kroppens naturliga läkningsprocesser.