TAKTIL MASSAGE

Taktil behandling är en mjuk och lugn massage, som alternerar strukturerade rörelser med stillhet. Metoden används för att skapa välbefinnande samt reducera stress och oro. Behandlingen består av mjuka massagegrepp på bar hud med en olja, och du bäddas in i mjuka handdukar och filtar. Behandlingen skapar en känsla av trygghet och lugn, vilket skapar ett ökat välbefinnande och inre ro.

Denna metoden massage utövas inom både friskvård, rehabilitering och omvårdnad och är rekommenderat till alla som behöver tid för avkoppling och återhämtning. Taktil massage har dokumenterat goda effekter hos personer med fibromyalgi, reumatiska och stressrelaterade sjukdomar, samt utbrändhet.